Arrantza teknika txikien arrantza-ontzidiak, hasiera batean, ia 651.000 kilo ditu

Arrantzategi nazionaleko Espainiako ontzidiari, Europar Batasunak ez zion murriztu Europako Batzordeak proposatzen zuen legatzaren kuotaren % 18,5-a, baina bai % 8,2-a. Beraz, aurtengo kuota 4,88 milioi kilora murriztu da. Ia 651.000 kg arrantza teknika txikientzat dira, baxurako ontzidiarentzat. Erregistratutako 4.200 ontzietatik, 475 daude baimenduta espezie demertsalak arrantzatzeko. Arrantza-ontzi batzuen «kuotaren kontsumo handia dela eta», Arrantzako Idazkaritza Nagusiak 9.000 kiloko muga ezarri die urtean ontzi bakoitzari. Astean bost egunetan arrantzatuz gero, itsasontzi bakoitzak gehienez 34,6 kilo arrantzatu ahal izango lituzke egunean.

Kopuru hori izango litzateke muga, banaketa lineal bat eta astelehenetik ostiralera arrantza-ontzi bakoitzak legatza harrapatuko balu. Alabaina, baxurako ontzidiak arrantza teknika txikiak txandakatu eta modalitatez aldatu ditzake. Espezie horren arrantzarako, tretza (amuak) edo betak (sare finkoak) erabiltzen dituzte. Galizian eta Kantauri ipar-mendebaldeko gainerako lekuetan legatzaren kuota modu globalean kudeatzen da, hiruhilekoetan banatuta, 162.725 kg.

Kuota komun horretatik ontzi guztiek ez dute berdin arrantzatzen, arrantzak murriztu egiten du banakako kupoa. Gobernuak azaldu duenez, azken urteetan ontzidi honekbere jarduera eten du une desberdinetan, besteak beste, unitate batzuek gehiegi arrantzatzen dutelako”.

Gehienez 9.000 kilo arrantzatu ditzake arrantza-ontzi bakoitzak, honen helburua «Kuota hobeto kudeatzea eta urtean zehar jarduera hobeto planifikatzea» da. Muga hori aldatu ohi bada ere, agintariek ohartarazi dute ontzi batek kuota hau gainditzen duenean «debekatuta izango duela legatza arrantzatzea kanpainaren gainerako egunetan».

2022ko hasierako kopurua 2021ekoa baino txikiagoa da, iaz urte osorako itsasontzi bakoitzeko 10.000 kilorekin hasi baitzen. Uztailaren amaierarako, ontzi batzuek kuota hau gainditu zuten. Poltsa komunaren % 54 geratzen zenez, banakako kupoa 14.000 kilotara igo zen.

Iaz, Urriaren hasieran, ipar-mendebaldeko arrantza-toki nazionaletan 374.200 kilo legatz harrapatu gabe gera zitezkeela kalkulatuaz, optimizazio-mekanismoa delakoa aplikatu eta berresleitu zen. 14.000 kilotik gora arrantzatu zuten baxurako ontzidiari «soberakin» horiek arrantzatzeko aukera eman zitzaien. «Nekaldi goiztiarra saihesteko», Fisterratik iparralderantz, gehienez ere 800 kg-ko muga ezarri zen itsasontzi eta eguneko. Kuota hau gabonak baino egun batzuk lehenago agortu zen. Data horretatik hilaren 1era arte, kuota zutenek baino ezin izan zuten legatza arrantzatu.