PRIBATASUN-POLITIKA

ARDURADUNA

OPESCAYA, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA (OPP-06)

Bailén kalea, 7 Bajo – 48003 Bilbo (Bizkaia)

IFK: G-48/210389

Telefono zenbakia: +34 946 186 173

Fax: +34  946 885 788 

Posta elektronikoa: info@opescaya.eus

Webgunea: https://opescaya.eus

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN HARREMANETARAKO DATUAK

Ez dago ordezkaririk.

HELBURUAK

Administrazio-kudeaketarako zure datuak tratatuko ditugu eta zuk eskatutako informazioa bidaliko dugu.

KONTSERBAZIOA

Emandako datu pertsonalak erakundearekiko harremanak dirauen bitartean gordeko dira, baldin eta interesdunak datu horiek ezabatzeko eskatzen ez badu. Datu horiek gordetzeko, zerga eta kontabilitate arloetan ezarritako legezko epeak hartuko dira kontuan, azken komunikazioa erreferentziatzat hartuta.

Datu pertsonalak modu automatizatuan gordeko dira edo ez, eta gorde eta suntsitu egingo dira, Legean ezarritako neurri teknikoen arabera.

ERABAKIAK

Enpresak EZ ditu zure datuei aplikatutako erabaki, profil edo logika automatizaturik hartuko.

LEGITIMAZIOA

Merkataritza-kontratu bat gauzatzeko tratamendua beharrezkoa denez, eta zu kontratu horretan parte zarenez, jasota geratzen da kontratu mota hori merkataritza-kontratu hori edo kontratu aurreko harremana dela.

Datu pertsonalak jakinaraztea legezko edo kontratuzko baldintza denez eta kontratua sinatzeko ezinbesteko baldintza denez, interesdunari jakinarazten zaio datu pertsonalak ematera behartuta dagoela, eta, era berean, hori ez egiteak ekar dezakeela eskatutako zerbitzua ez ematea.

HARTZAILEAK

Tratamenduak irauten duen bitartean, OPESCAYAk ez du inolako lagapenik egingo, legeak hala agintzen duenean izan ezik, ezta inolako transferentziarik ere.

Aukeran, aldi baterako transferentziak egingo zaizkie tratamenduaren ardura duten informatika-zerbitzuetako enpresei.

ESKUBIDEAK

Interesdunak honako eskubide hauek balia ditzake:

Zure datuetarako sarbidea eskatzeko eskubidea.

Datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko eskubidea.

Tratamendua mugatzeko eskatzeko eskubidea.

Tratamenduari aurka egiteko eskubidea.

Datuen eramangarritasunerako eskubidea.

Emandako baimena kentzeko eskubidea.

Edozein pertsonak du eskubidea Erakundean beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko. Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko, edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak datu horiek bildu ziren helburuetarako.

Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko. Inguruabar jakin batzuetan eta zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek aurka egin ahal izango diote beren datuen tratamenduari. Kasu horretan, erakundeak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleen egikaritzagatik edo defentsagatik izan ezik.

Helburu zehatzen baterako baimena eman baduzu, zure baimena edozein unetan kentzeko eskubidea duzu, eta horrek ez du eraginik izango erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Horretarako, enpresak gaitutako formularioak erabili ahal izango ditu, edo, bestela, idatziz jo ahal izango du Bailén kalea, 7 behea helbidera.

– 48003 BILBAO (Bizkaia), e-mail bat ere bidal dezakezu info@opescaya.eus helbidera.

Zure datu pertsonalak babesteari dagokionez, zure eskubideak urratuta dituzula sentitzen baduzu, batez ere zure eskubideak egikaritzean gogobetetzerik lortu ez baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko eskumena duen Kontrol Agintaritzan, bere webgunearen bidez.

Webgunea: www.agpd.es

Informazio eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen 21. artikuluan aurreikusitakoa betez, zuk ez duzu gure zerbitzuei buruzko informazio gehiago jaso nahi, eta baja eman dezakezu erakundearen helbide elektroniko honetan: gaia identifikatuta “EZ BIDALI MAILIK”

DATUEN JATORRIA

OPESCAYAn tratatzen ditugun datu pertsonalak zugandik datoz zuzenean. Hauek dira tratatzen diren datuen kategoriak:

– Izen-abizenak

– Helbide elektronikoa

– Telefonoa

Ez dira bereziki babestutako datuak tratatzen.